PHG

סרט אינפוגרפיקס עבור חברת PHG.

PHG היא חברת שירותים עסקיים גלובליים בתחום התוכנה, עם פתרונות למיטוב שיווק ביצועים וניהול קמפיינים ברחבי העולם.

קיבלתי את פנייתם בבקשה לעצב סרט אינפוגרפיקה שיסביר את כל תחומי ההתמחות השונים של החברה, להראות את הדרכים השונות בהן הם יכולים לשפר את עסק הלקוחות ולהפיק רווחים מתעבורתם.

תפקיד ראשי

  • ארט דירקטור
  • עיצוב גרפי