Online Master

חברת פרסום המתמחה ביצירת לידים מוצלחים עבור עסקים קטנים ובינוניים.‬
דרישות הלקוח היו לעצב לוגו ש‎ערכיו ישדרו מודרניות, היי-טקיות ומקצועיות בעולם האינטרנט.
ליד טוב הינו הפנייה מוצלחת שגורמת למשתמש ללחוץ על קישור, לחיצות אשר מפיקות רווח.‬

‎‪אותו "קליק" היה הרעיון הקונספטואלי מאחורי הלוגו.

האות "O" מתפקדת כמסך מחשב ובו חץ המזוהה עם עכבר הלוחץ על קישור במסך.‬

תפקיד ראשי

  • עיצוב לוגו