Jaffa Records

Jaffa-Records הוא לייבל מוזיקלי מחתרתי ישראלי בתל אביב-יפו.

התבקשתי לעצב תקליטור וכרזה לאירוע / מסיבת-השקה של התקליטור.

בחרתי לחבר בין אומנות רחוב/ גרפיטי לעולם התלת מימד.

כל האלמנטים נבנו ב-Cinema 4D וב-Photoshop.