J2020

J2020 / Jerusalem 2020 היא תוכנית תיירותית על ירושלים שהוזמנה על ידי לקוח ותיק – מר ניר ברקת.

בפרוייקט זה עיצבתי את הלוגו לתוכנית וחוברת דפוס לתיירים שלוקחים בה חלק.

תפקיד ראשי

  • עיצוב לוגו
  • עיצוב חוברת לדפוס