ICL

'ICL', יצרנית מוצרים עולמית המבוססת על מינרלים ייחודיים, ממלאת את הצרכים החיוניים של האנושות, בשלושה שווקים עיקריים: חקלאות, מזון וחומרים מהונדסים.

התבקשתי ליצור סרט אינפוגרפיקה של 4 דקות המציג ומסביר את תוכנית ההרמוניזציה של החברה ברחבי העולם.

האתגר בפרוייקט מסוג זה הוא להנפיש תסריט של 4 דקות המציג אינפוגרפיקה בלבד. אך יחד עם הגורו של האנימציות/After Effects וחבר Yoov, שאמנץ את העיצוב שלי האתגר בוצע והמלאכה הסתיימה בסרט מדהים לחברה.

שמחתי מהתוצאה שיצרנו יחד וגם היום זה אחד מסרטי האינפוגרפיקה הטובים ביותר שהפקתי בחיי.