Esco

עיצוב לוגו לחברת 'אסקו ישראל'.

'אסקו ישראל' היא חברה יזמית בתחום האנרגיה המבצעת פרויקטים להתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשמל.

הרעיון הקונספטואלי מאחורי היה לעצב לוגו עם אלמנטים שמבטאים אנרגיה ואור.

תפקיד ראשי

  • עיצוב לוגו