DN V.1

זהו האתר הראשון שעיצבתי בחיי!

האתר נבנה בפלאש כך שזה סוג של היסטוריה, אהבתי אותו מאד בזמנו ואני חושב שגם היום, אחרי יותר מעשרים שנה הוא עדיין מדליק.

הרעיון הקונספטואלי מאחורי עיצוב האתר היה משחק קלפים. מסובבים קלף ומתגלה מה שיש מתחת. קינג בוכה, אס זוכה.

קיבלתי השראה מכרטיס וינטג' שמצאתי ברחוב מתחת לביתי ועיצבתי בהשראתו את שלושת הקלפים שבאתר.

זה היה אתר שהציג את תיק העבודות הראשון שלי, קטן ותמים. 

מתגעגע לימים האלה.