DN פנסים ניאון

פרוייקט שהחל כהתנסות בתאורת ניאון בסביבת תלת מימד.

כל האלמנטים (טיפוגרפיה/ כבלים/ תאורת ניאון) נבנו מאפס ב-Cinema 4D.

האתגר היה ליצור קומפוזיציה שתיראה טוב גם בחושך וגם באור יום.

התוצאה המדליקה ירדה לדפוס ככרזה קטנה למשרד, מידות 297×420.