BRG

BRG – ב.ר.ג מהנדסים היא חברה ישראלית לתיאום ופיקוח פרוייקטים.

כשביקרתי במשרדי החברה הבחנתי בדבר שריגש אותי. למרות הקידמה והטכנולוגיה שמאפשרות לדלג על שלב השרטוטים על הנייר, כל פרוייקט בחברה מתחיל בשרטוט עיפרון על נייר.

מכאן נולד הרעיון ללוגו המורכב מקומפוזיציה של עיפרון גדול ובו טיפוגרפיה של שם החברה.

תפקיד ראשי

  • עיצוב לוגו